Ilmapatjojen vuokrausehdot

Vuokrasopimus
Vuokrasopimus käsittää toimituksen perille, pikaohjeen, noudon vuokra-ajan päättyessä, patjan pesun ja desinfioinnin.

Mekalasi Oy vastaa, että toimitettu patja on laadullisesti tarkistettu, huollettu, puhdistettu ja desinfioitu valmistajan ohjeiden mukaisesti ennen toimitusta Vuokranottajalle.

Mekalasi Oy toimittaa pikaohjeen vuokrapatjan mukana. Vuokranottaja on velvollinen huolehtimaan, että käyttäjillä on riittävät tiedot ja taidot patjan oikeaan käyttöön, jokapäiväiseen ylläpitoon, puhdistukseen ja desinfiointiin. Vuokrattua patjaa saa käyttää ainoastaan Vuokranottaja ja vain niihin tarkoituksiin, joihin tuote on tarkoitettu ja ohjeiden mukaisissa olosuhteissa.

Vuokranottaja on velvollinen ilmoittamaan välittömästi Mekalasi Oy:lle tuotteen toimimattomuudesta, vioista ja vaurioista, jotta voidaan toimittaa mahdollisimman pian tilalle korvaavan patjan tai korjata vika/vaurio.

Vuokranottaja kantaa vastuun patjasta, kunnes vuokra-aika on päättynyt ja tuote on noudettu Mekalasi Oy:n toimesta. Vuokranottaja on vastuussa patjan toimimattomuudesta, vioista ja vaurioista, jotka johtuvat vahingoista, tuotteen ohjeiden vastaisesta käytöstä sekä ylläpito- tai turvallisuusohjeiden laiminlyönnistä. Vuokranottajan vastuulla ovat laite- ja henkilövahingot sekä niiden johdannaisvahingot Vuokranottajalle, Mekalasi Oy:lle ja kolmannelle osapuolelle johtuen tuotteen käytöstä tai sen siirtämisestä. Vuokranottajan vastuu koskee myös tuotteen katoamista, palovahinkoja, ilkivaltaa tms. Mekalasi Oy ei ole vastuussa vahingoista, jotka eivät johdu sen oleellisesta laiminlyönnistä.

Korjaustoimenpiteet saa suorittaa vain Mekalasi Oy:n huoltoon/korjaukseen valtuuttama henkilö. Korjauskustannukset laskutetaan Vuokranottajalta erikseen. Normaali tekninen kuluminen on Mekalasi Oy:n vastuulla.

Vuokranottaja vastaa siitä, että patja luovutetaan takaisin Mekalasi Oy:lle täydellisenä kaikkine osineen ja varusteineen samassa kunnossa, kuin se oli vastaanotettaessa, lukuun ottamatta teknistä kulumista ohjeiden mukaisessa käytössä. Mahdolliset puuttuvat osat ja varusteet sekä vauriokorjaukset Mekalasi Oy laskuttaa Vuokranottajalta voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Vuokrapatjan toimitus ja nouto
Vuokrapatjan vuorokausivuokra alkaa seuraavasta päivästä, jolloin patja on toimitettu Vuokranottajalle ja päättyy päivänä, jolloin Vuokranottaja ilmoittaa Mekalasi Oy:lle, että patjan vuokrasopimus on päättynyt ja patjan saa noutaa pois. Pidempiaikaisten vuokrien laskutus jatkuu sopimuskauden päätyttyä, kunnes patja palautetaan Mekalasille.

Patjan vuokratapahtumien aloitus-, muutos- ja lopetusilmoitus tehdään Mekalasin internet-sivulla olevalla lomakkeella. Vuokrapatjat toimitetaan Suomen alueelle mahdollisimman pian tilauksesta, viimeistään kahden (2) arkipäivän kuluessa.

Mekalasi pidättää noutaa vuokrapatja pois sopivana ajankohtana Vuokrasopimuksen päätyttyä.

Mekalasi Oy:llä on oikeus irtisanoa vuokrasopimus päättymään välittömästi ja noutaa vuokratut patjat, mikäli vuokranottaja ei maksa laskuja määräajassa tai vuokrapatjojen käytössä havaitaan vuokraehtojen vastaista käyttöä.

Vuokrauksen hinta, veloitusajankohta ja maksuehto
Patjavuokra veloitetaan Mekalasi Oy:n voimassa olevan hinnaston mukaan, jollei muuta ole sovittu kirjallisesti.

Vuorokausivuokrat laskutetaan kuluvan kuukauden päivien osalta sen viimeisenä päivänä tai patjan palautuessa.
Pidempiaikaiset kuukausivuokrat laskutetaan kuukausittain koko kuukauden ajalta etukäteen kyseisen kuukauden alussa. Mikäli patja palautetaan ennen laskutetun kauden päättymistä, ei kuukausiveloitettavaa vuokraa hyvitetä. Pidempiaikaisten vuokrasopimuksen muutoksista veloitetaan hinnaston mukainen veloitus.

Maksuehtona on 14 päivää netto, ellei muuta ole sovittu kirjallisesti. Viivästyskorko on voimassa olevan korkolain mukainen.

Mekalasi Oy voi tarkistaa tarvittaessa Vuokranottajan luottotiedot. Mikäli luottokelpoisuudessa todetaan olevan normaalia heikompi, voidaan vuokra laskuttaa etukäteen.

Kysely

Vastaamalla kyselyyn osallistut Leguano-paljasjalkakenkien arvontaa.